Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

Husleie og vedlikeholdsfond

12.12.2005

Styret er ferdig med budsjettprosessen for 2006.

Som tidligere varslet blir husleien indeksregulert og sameiet starter å bygge kapital gjennom et vedlikeholdsfond. Det betyr at med virkning fra 1. januar øker husleien med 2,5 %. På innbetalingene vil også seksjonenes andel til vedlikeholdfondet være spesifisert. For de største leilighetene utgjør vedlikeholdsfondet kr 300,- pr mnd mens de minste hyblene skal betale kr 86,- pr mnd.

Nye husleieblanketter blir distribuert i disse dager.