Husleie og vedlikeholdsfond

12.12.2005

Styret er ferdig med budsjettprosessen for 2006.

Som tidligere varslet blir husleien indeksregulert og sameiet starter å bygge kapital gjennom et vedlikeholdsfond. Det betyr at med virkning fra 1. januar øker husleien med 2,5 %. På innbetalingene vil også seksjonenes andel til vedlikeholdfondet være spesifisert. For de største leilighetene utgjør vedlikeholdsfondet kr 300,- pr mnd mens de minste hyblene skal betale kr 86,- pr mnd.

Nye husleieblanketter blir distribuert i disse dager.