PlasterLite plaster

25.11.2005

Ingen av arbeiderne som arbeider med vestfasaden har så langt hatt behov for en eneste liten plasterlapp. Det vitner om godt HMS-nivå i et arbeid der små unøyaktigheter kan få store konsekvenser for liv og helse.