UndervisningsbyggStarter mulighetsstudie

17.11.2005

Det er et stort behov for å bygge en ny skole i den nordre delen av bydelen vår.

Undervisningsbygg lager på eget initiativ en mulighetsstudie for å bygge en skole for 600 elever på baktomta. En mulighetsstudie ser på trafikale forhold, belastning på gangveier, park- og grøntanlegg og skal være ferdig i slutten av desember.

Styret har på sin side bedt om en juridisk betenkning om sannsynligheten for at denne tomta som da eventuelt skal brukes til et «allmennyttig» formål, kan bli ekspropriert. Når styret mottar disse dokumentene, vil det bli et informasjonsmøte i månedsskiftet januar/februar.