Styreleder Reidar SkjøthaugOmfang og kostnader for vedlikeholdsprosjektet

24.10.2005

Det synes som om det er endel misforståelser ute og går hva omfanget og kostnadene for vedlikeholdsprosjektet på vestfasaden angår, blant noen sameiere/beboere.

Først og fremst er det inngått en avtale som også er mengderegulert, dette betyr i klartekst at det er mengden betongreparasjoner som vil avgjøre hva totalprisen blir. Det er umulig på forhånd å vite eksakt skadeomfang.

De tilleggskostnadene som er påløpt og som Styret har belastet ut på den enkelte sameier er som følger:

a) Manglende rydding på egen terrasse

b) Utbedring av gulver på terrasser i 7. og 8. etg.

Disse var ikke med på det opprinnelige anbudet. Skadeomfanget ble først oppdaget når man startet betongrehabiliteringen. Omfanget var såpass stort at Styret vurderte det dit hen (i samarbeid med den byggfaglige konsulenten) at disse gulvene måtte rehabiliteres nå.

Kostnaden for dette blir fordelt iht. våre vedtekter ved at den enkelte må betale 85 % og fellesskapet 15 %. På linje med øvrige terrasser i sameiet.

Styret beklager selvsagt at dette arbeidet ikke var annonsert og avdekket på forhånd. Skadeomfanget ble oppdaget i etterkant av oppstart og det må gjøres nå. Kostnaden for den enkelte sameier ville blitt den samme selv om dette arbeidet hadde vært med i den opprinnelige entreprisen, da vedlikeholdsansvaret for terrassene/balkongene ligger på seksjonseier.

Det positive i prosjektet er at kostnadene for hovedentreprisen ser ut til å bli liggende innenfor den rammen som er vedtatt av årsmøtet. Anbudet er fremlagt og godkjent av årsmøtet og på ingen måte holdt utenfor den enkelte sameiers innsyn. Dette betyr at vi sannsynligvis ikke behøver å øke felleskostnadene utover konsumprisindeksen, som tidligere annonsert, dersom ikke noe uforutsett skulle komme frem i dagen under rehabiliteringen av blokkene B, C og D.

Vi håper dette er klargjørende.

Reidar Skjøthaug
Styreleder