RehabiliteringRehabiliteringen av blokk E går mot slutten

07.10.2005

I blokk E er det reparert betongskader for 100.000 kroner mer enn i blokk A. Dette har tatt litt mer tid enn ventet. De begynner å ta ned stillaset 26. oktober og venter å være ferdig med blokk E den 2. november.

Når det gjelder fremdriftsplanen for blokk D er det ingen forandring.