RehabiliteringArbeider settes i gang - blokk C

07.10.2005

Informasjon til beboere i blokk C

Vi vil med dette informere om at rehabiliteringsarbeidene for blokk C skal settes i gang ca. 17. oktober (uke 42), og at samtlige terrasser/balkonger må være klargjort til dette tidspunkt. De som eventuelt er bortreist, må sørge for rydding i forkant.

BMR AS starter med bygging av stillaser. Deretter foretas en tilstandsregistrering, og så begynner demontering av markiser og stenging av terrasse-/balkongdører.

Dørene blir stengt med en lenke som vil gi mulighet for en lufteåpning på 10-15 cm. Lenken skrus fast i dør og i karm. Ved nødstilfelle vil det være mulig å skyve opp døren dersom man tar i litt hardt - da vil lenken eller festeskruene ryke. Vi presiserer at dette kun skal gjøres dersom det er strengt nødvendig.

Samtlige terrasser/balkonger må ryddes av følgende årsaker:

Lamper og elektrisk utstyr på terrassene må demonteres og fjernes. Ledninger må løsnes fra vegg/tak/gulv, kveiles opp og bindes sammen. Dersom det er terrasser som ikke er klargjort, og som må ryddes av BMR AS, vil dette bli registrert på eget skjema og fakturert den enkelte sameier. Ting som eventuelt fjernes fra terrassene blir plassert i sameiets tilfluktsrom.

Markisene vil ikke bli satt opp igjen før alle rehabiliteringsarbeidene er ferdige, og de kan uansett ikke benyttes før stillaset er demontert. Dersom det er noen som ikke vil ha sine markiser montert opp igjen fordi de er i dårlig stand, ber vi om at det gis beskjed til styret i sameiet snarest mulig. Markisene blir da demontert og kastet.

Vi minner samtidig om at arbeidene som skal utføres på fasadene avgir relativt mye støv, og vi anbefaler derfor ikke at det luftes mens arbeidene pågår (på dagtid).

OBOS Prosjekt AS