Kjell Huslid og Rolf Warløs

Synspunkter på rehabiliteringen i A-blokka?

06.10.2005

Har du synspunkter eller erfaringer fra rehabiliteringen i A-blokka, vil vi sette pris på om du tar deg tid til å fylle det utsendte skjemaet som alle i A-blokka har mottatt. På bakgrunn av tilbakemeldingene kan vi fange opp viktige momenter i forhold til den videre rehabiliteringen.

Tidsfristen er satt til 10. oktober.