TVIntern-TV?

03.10.2005

Sameiestyret mener kommunikasjon mellom sameierne og styret er viktig for et godt bomiljø. Behovet for å utgi «Styret informerer» er mindre og mindre, samtidig som det er viktig å ivareta dem som ikke har tilgang på internett.

Styret er fascinert av tanken om å igangsette intern-TV som en ny kommunikasjonskanal. Med utgangspunkt i nyhetene på intranett, vil sameiet få en egen frekvens i kabel-TV-nettet. Dermed kan sameierne lese nyheter fra sofaen i stedet for å logge seg inn på intranett. Intern-TV krever en investering på ca kr 10.000,-.