Kalkulator5 mill utfakturert

13.09.2005

Regningen for rehabiliteringen av A-blokka foreligger: 5 millioner kroner er nå utfakturert. Den totale regningen for prosjektet synes å bli på ca 20 mill kr dersom det ikke avdekkes spesielt store skader på noen av de øvrige blokkene.