Skilt: Gjesteparkering kun under åpen himmel, øvrige plasser er reservert beboerne. Maks. 4 døgn uavhengig av om kjøretøyet er brukt/flyttet i mellomtiden.Parkeringsplasser/garasjeanlegget under rehabiliteringen av vestfasaden

07.09.2005

Varsel om strengere håndheving av parkeringsreglene i forbindelse med rehabiliteringsarbeidet. Oppfordringen er å parkere på egen plass!

Rehabiliteringen av blokk D, C og B starter i nær fremtid. Parkerings- og garasjeplassene som vender ut mot kjøreveien blir stengt pga stillasene.

Det betyr at det vil være et ekstra behov på 20-40 parkeringsplasser fordi eierne av nevnte plasser ikke vil få tilgang til egne plasser i anleggsperioden (september 2005 til april 2006).

Styret ber alle som i dag benytter gjesteparkeringen om umiddelbart å bruke egen biloppstillingsplass slik at flest mulig får anledning til å parkere i garasjeanlegget.

Styret reserverer noen plasser på nordenden av blokk E, samt en del av gjesteparkeringen for berørte beboere. Allikevel er det ikke nok plasser til alle.

Har du/dere en parkeringsplass som ikke brukes, ber vi om at denne lånes evt leies ut i perioden september 2005 til april 2006. Vi har et fellesansvar for at flest mulig sameiere kan parkere mest mulig problemfritt i vårt eget garasjeanlegg. Alternativt må det benyttes gateparkering i nærområdet.

I følge våre parkeringsregler er det ikke anledning for sameiere/gjester å benytte gjesteparkeringen mer enn 4 dager i strekk selv om bilen flyttes i mellomtiden. (Se kapittel 7 om Parkering i Sameiepermen og oppslag om parkeringsbestemmelser i garasjeanlegget.)

Styret vil ha en mer restriktiv holdning og igangsette tiltak for at parkeringsreglene blir fulgt under anleggsperioden. Sameiet har avtale med firmaet Parkeringssystemer AS som vil stå for overvåkingen. Feilparkerte biler risikerer et gebyr på kr 500, pluss inntauing og ekstra kostnader i denne forbindelse.

Styret beklager de ulempene dette vil medføre og oppfordrer alle til å bidra for å gjøre parkeringssituasjonen best mulig under anleggsperioden.