CNN, BBC Prime og MTV

18.07.2005 (oppdatert 26.07.2005)

CNN, BBC Prime og MTV er nå lagt ut i vårt kabelnett. Den tekniske feilen med MTV er rettet pr. 26. juli, og denne kanalen er nå tilgjengelig.

CNN BBC Prime MTV
CNN:
UHF-kanal 32
BBC Prime:
UHF-kanal 33
MTV:
UHF-kanal 34