Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

RehabiliteringFramdriftsplan - rehabilitering av vestfasaden

15.07.2005

Skader på balkongerVi viser til spørsmål i gjesteboka om tidsperioden for rehabilitering av vestfasaden og kan opplyse følgende:

Under den første kontraktsforhandlingen (januar 2005) ble det foreslått at oppussingen skulle begynne 1. august 2005 og avslutte 1. juni 2006. Det var stipulert en arbeidstid på 233 dager, og en skulle begynne oppussingen med blokk E. Og den siste blokk skulle være blokk A. Senere under forhandlingene ble det klart at arbeidstiden måtte utvides til 264 dager. Det var fremdeles en forutsetning at prosjektet skulle starte opp 1. august 2005, og oppussingen ville være ferdig 1. august 2006 - fremdeles med blokk A som den siste blokken.

Under innspurten av kontraktsforhandlingene kom det opp ønske fra barnehagen om at oppussing av blokk A burde foregå i den tid barnehagen er stengt. Firmaet foreslo at de kunne begynne oppussingen allerede 1. juni i år og kunne være ferdig med alle blokkene før sommeren neste år. Styret godkjente denne forandring av framdriftsplanen, og kontrakt ble underskrevet med BMR den 27. mai 2005.

Det har pågått kontinuerlig arbeid siden 1. juni. Først med stillasebygging, demontering av markiser og så rengjøring, pigging og en er nå inne i en fase med reparasjon av armeringsjern/betong. Etter hvert skal det bl.a. monteres nye avløpsrør og beslag, og blokka skal males.

Det er først nå en er blitt klar over hvor mye betongskade det er og hvor lang tid det tar pr blokk. Skadebildet er noe større enn det en trodde før en begynte. Dette vil ha innvirkning på arbeidstid pr blokk, og den er nå justert til ca 70 dager pr blokk. Basert på dette estimat foreligger følgende framdriftsplan for de neste fire blokker: