Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

RehabiliteringTidligere oppstart på blokk E

15.07.2005

Den 9. juni ble alle beboere i blokk E informert om «at rehabilitering av blokk E skal settes i gang ca 1. august, og at samtlige terrasser/balkonger må være klargjort til dette tidspunkt. De som eventuelt er bortreist, må sørge for rydding i forkant.» Les mer her

Pr 7. juli foreligger det en detaljert framdriftsplan som sier at BMR vil starte stillasebyggingen på blokk E den 25. juli (mandag). Stillasebyggingen vil ta et par uker. Fram til 1. august vil firmaet - uten kostnad - rydde bort eventuelle gjenstander som er i veien for stillasebyggingen.

Da det har vært en del spørsmål om alt må ryddes/demonteres, vises det på nytt til informasjonen utsendt den 9. juni. Rydding/demontering er forutsatt gjort av den enkelte beboer. Det er bare markisen som blir demontert og remontert av firmaet.

Erfaringen fra blokk A er at elektriske lamper, trær, trelemmer, tørkestativ, skjermer under blomsterkasse etc. måtte fjernes av firmaet. Faktura for slike ekstra tjenester blir nå sendt til de enkelte beboere som ikke hadde fjernet gjenstandene.

Demontering av markisene vil antagelig finne sted i tiden 8. - 12. august.

Framdriftsplan