GrefsentoppenByggearbeider i nabolaget

01.07.2005

Fra NCC Construction AS har vi mottatt følgende orientering om byggearbeidene i Grefsenkollveien 21:

Grefsentoppen er et boligprosjekt med 88 stk leiligheter som NCC Construction AS bygger for NCC Bolig AS. Det skal bygges en blokk med 10 boligetasjer og 2 garasjeplan under bakkenivå. Garasjeplan K2 skal huse parkeringsplasser for Grefsenseteren boligsameie, og får egen avkjøring fra Grefsenkollveien.

Det skal legges VA-ledninger under Grefsenkollveien, for tilknytning vest på eiendommen Grefsenkollveien 20.

Vi startet arbeidene med fjellsikring etter påske, det er Mesta AS som utfører dette arbeidet for oss. Fjellsikringen innebærer festing av et stort antall bolter og stag i fjellet, disse må det bores hull for, og det er denne boringen dere hører hver dag. Mesta vil være ferdig med boringen i løpet av uke 29, og de rydder seg ut av tomta i uke 30.

Vi har også kommet så smått i gang med utgraving i fremre del av tomta. I uke 28 vil vår grunnentreprenør, Dokken AS, komme tilbake og starte utlegging med komprimering av stein masser i den delen av tomta som er utgravd. I uke 31 starter Dokken for fullt med graving, boring og sprenging. Deretter skal vi støpe fundamenter for bygget.

I begynnelsen av oktober starter vi med montering av prefabrikkerte stålsøyler og betongdekker, i løpet av april/mai 2006 vil hele bygget være reist. Fra januar 2006 starter vi med innredning av de første etasjene. Ferdigstillelse og innflytting er planlagt til slutten av desember 2006.

Vi har en hektisk byggeprosess foran oss, en prosess som dessverre vil medføre noe støy og økt trafikk i nærmiljøet. Vi beklager de ulempene dette innebærer for dere!

Vennlig hilsen
For NCC Construction AS
Josefine Ystenes