RehabiliteringBrudd på sikkerhetsrutiner

29.06.2005

Entreprenøren har registrert 10 seksjoner i A-blokka som har brutt sikkerhetslenken som er montert foran skyvedøren på terrassen.

Hensikten med sikkerhetslenken er å ivareta offentlige pålegg om sikkerhet i hele anleggsområdet - det betyr selve stillaset, terrassene og balkongene. Beboere har derfor ikke adgang til terrassene mens stillaset er oppe og arbeidet pågår. Når sikkerhetslenkene er brutt, har ikke entreprenøren noe ansvar for eventuelle skader som oppstår som følge av disse bruddene på sikkerhetsbestemmelsene.

Les varsel om brudd på sikkerhetsbestemmelser