RehabiliteringSkader på balkonger i 7. og 8. etasje

21.06.2005

Skader på balkongerRehabiliteringen avdekker mange og tildels store skader på balkongene i 7. og 8. etasje. Årsaken til skadene er hovedsakelig dårlig vedlikehold.

Styret finner det formålstjenlig at entreprenøren utbedrer disse skadene mens stillaset er oppe og dermed reduserer kostnadene noe. Siden dette er den enkelte seksjonseiers ansvar ifølge våre vedtekter, vil seksjonseierne i 7. og 8. etasje bli belastet 3-4000 kr for utført vedlikehold. Dette er samme fordelingsnøkkel sameiet bruker for øvrige terrasser.