Rehabilitering360 småkonsulenter

20.06.2005

Kjell Huslid og Rolf Warløs

Det er prisverdig at sameierne engasjerer seg i rehabiliteringsarbeidet. Samtidig har entreprenøren nå gitt uttrykk for at det er slitsomt å forholde seg til synspunkter og velmenende råd fra 360 seksjonseiere.

Har du forslag til hvordan arbeidet skal utøves, så kontakt styret ved Kjell Huslid og Rolf Warløs som eventuelt viderebringer dette til prosjektlederen i OBOS.