Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

RehabiliteringRehabilitering av terrassegulv

20.05.2005

Rehabilitering av terrassegulvet m/membran er ikke inkludert i entreprisen. Det er anbefalt at slikt vedlikehold utføres etter at oppussingen er avsluttet.

Antatt kostnad pr terrassegulv er ca kr 60.000 inkl mva. Sameiet betaler 15 % av denne kostnad. Sameiere som vurderer å rehabilitere sitt terrassegulv i 2005 og 2006 anmodes om å registrere seg på styrekontoret, slik at et tilbud kan innhentes.

Returnér svarslippen (PDF) til styrekontoret eller besvar dette skjemaet innen 15. august 2005.