Logo for Grefsen Terrasse BarnehageAlle får plass

13.04.2005

Årets hovedopptak i barnehagen er over. Det søkte 10 sameie-barn til 11 ledige plasser.

Det betyr at alle sameiets barn får plass fra høsten av. Ny-innflyttede som ønsker barnehageplass fra høsten av, er avhengig av at noen barn slutter. Det er boansiennitet som er avgjørende ved opptak til SGT.