Skarestad i grøntanleggetHar du litt interesse av grøntanlegget?

05.04.2005

Sameierstyret ønsker å komme i kontakt med en eller flere som har litt interesse for å hjelpe til med vedlikeholdet av grøntanlegget.

Personen vi jakter på skal nødvendigvis ikke gjøre det praktiske arbeidet, men ha et koordinerende planleggingsansvar mellom styret, den innleide gartneren og de frivillige som gjør en fremragende innsats for å holde vårt felles grøntområde i en god stand.

Har du lyst og anledning til å administrere litt på vegne av «hobbygartnerne», så ta kontakt med styret så raskt som mulig. Alle som gjør en ekstra innsats for sameiet blir selvsagt invitert til styrets berømte høstfest...