BarnOutsource barnehagedriften?

04.04.2005

Sameierstyret vurderer å overføre driften av barnehagen til Kanvas (tidligere Barnehageforbundet).

Kanvas er den største private barnehageeier i vår bydel. Samtalene er i en innledende fase og bygger på forutsetningene om at sameiet skal ha prioritet på halvparten av plassene og fortsatt eie lokalene. Det er styrets oppfatning at det må være en fordel for foreldre, medarbeidere og styret om en profesjonell aktør overtar driftansvaret. Dersom samtalene bunner ut i noe konkret, vil styret innkalle til ekstraordinært årsmøte.