ParkeringInformasjon rundt tomten bak blokk A

17.03.2005

I forbindelse med utbyggingen av nye blokker høyere opp i Grefsenkollveien er det inngått avtale mellom Oslo Kommune og utbygger om at beboerne i Grefsenkollveien 20 skal kunne benytte den gamle tomten til Vegetaten til parkering under byggeperioden. Når de nye boligene er ferdige skal bilene flyttes herfra og skal benytte et felles parkeringsanlegg under de nye blokkene der oppe.

Styret vil ta kontakt med utbygger i forbindelse med vedlikehold av den felles vegstumpen fra «parkeringsplassen» og vårt parkeringsanlegg ut til Grefsenkollveien. Styret er av den oppfatning at de må være med på å spleise på snøbrøyting og annet vedlikehold.

Dette til orientering.

Styret