Håp om gelender

06.03.2005

På siste årsmøte ble det fremmet forslag om nytt gelender og lys i bakken på baksiden av A-blokka. Styret fant prisen for høy og la saken på is.

Nå har imidlertid Oslo kommune orientert sameiet om muligheten av å søke om penger til «tilgjengelighetstiltak». Styret har derfor sendt søknad om å få hel- eller delfinansiert nytt gelender/rekkverk for å øke tilgjengeligheten for gående inn og ut av sameiet. Dermed er det bare å krysse fingrene for at kommunen finner vårt behov innenfor kriteriene av tildelingspotten.