Logo for Grefsen Terrasse BarnehageBarnehagedagen 2005

18.02.2005

Barnehage er et hett tema for tiden med bakgrunn i barnehagereformen og forslag til ny barnehagelov.

Flere organisasjoner har gått sammen om å sette fokus på barnehagenes innhold og kvalitet og i den forbindelse arrangere en årlig Barnehagedag. Barnehagedagen 2005 arrangeres 1. mars. Vi holder åpent hus denne dagen i tidsrommet 14.00 - 16.00. Vi ønsker å vise frem noe av det en barnehagehverdag inneholder. Det blir:

Velkommen til Grefsen Terrasse Barnehage 1. mars 2005!