Aktive foreldre

09.02.2005

Mange foreldre landet rundt har reagert på forslag til ny barnehagelov, innføring av makspris som private barnehager ikke klarer å følge og forslag om fjerning av statstilskudd til barnehagene fra 1. januar 2006 (pengene skal gå rett i kommunekassen og kan brukes til barnehager - eller noe helt annet).

Det er nå startet en foreldreorganisasjon - Aktive foreldre. Hvis du ønsker å melde deg inn eller ønsker andre opplysninger, bruk internettsiden www.aktiveforeldre.no