KalkulatorSnipp, snapp, snute - maksprisen ute

09.02.2005

Økonomien i barnehagen er anstrengt etter at maksprisen ble innført og lønnsoppgjøret i Oslo Kommune forelå våren 2004. Budsjettet for 2005 viste et underskudd på kr 450.000,- noe styret ikke kunne akseptere.

Nå har foreldrerådet gått inn for en økning i oppholdsbetalingen fra 1. februar på kr 750,- pr måned for å hindre at barnehagen går konkurs. Ny oppholdsbetaling blir kr 3.650,-. Samtidig har styret sagt opp tariffavtalen med en intensjon om at ny tariffavtale forhandles frem og iverksettes fra 1. mai 2005. Målet er å sikre at regnskapet går i balanse og fortsatt ha et godt barnehagetilbud.