Inn- og utkjøringUtvidet regulering av Grefsenkollveien 14

07.02.2005

Sameiestyret har mottatt forslag om utvidet reguleringsplan for nabotomten - nr 14. Forslaget innebærer en økt trafikkbelastning på vår inn- og utkjøring til Grefsenkollveien.

Styret aksepterer ikke dette, og har gitt uttrykk for sitt standpunkt gjennom sitt svar til arkitekten (PDF). Sameiestyret mener nr 14 må lage egen tilførselstrasé på tomten til høydepunktet for felles avkjørsel.