BarnForslag til ny barnehagelov

07.01.2005

Fra barnehagen:

Barne- og familiedepartementet har lagt frem forslag til ny barnehagelov. Lovforslaget legger til rette for større lokalt handlingsrom ut fra de ressurser som er tilgjengelige, og kommunene kan gi seg selv dispensasjon fra utdanningskravet. Med den pressede kommuneøkonomien kan vi bare frykte hva dette lovforslaget vil ha å si for barna og de ansatte.

Barnehageforeldre er ikke på høringslisten, men mange småbarnsforeldre tar nå til motmæle og sender inn protest til Barne- og familiedepartementets e-postadresse: postmottak@bfd.dep.no. Fristen er egentlig 10.01.2005, men ryktene sier at den er utsatt.

Les mer her: