Helle MarstranderVanskelig budsjettsituasjon i barnehagen

01.12.2004

Barnehagen har en vanskelig budsjettsituasjon. Årsaken er at vi ikke vet størrelsen på den økonomiske overføringen barnehagen vil motta som følge av innføringen av maksimalpris og et kommunalt tariffoppgjør som gir høye lønnskostnader. Det skyldes at budsjettet for 2005 først blir godkjent av Stortinget i midten av desember, og deretter skal budsjettene og tildelingene godkjennes av byrådet før den enkelte bydel vet hva den har av midler.

For 2004 fikk barnehagen skjønnsmidler iht hva maksimalprisen utgjorde for vår del. Barnehagen vår ligger nå an til et underskudd på ca 650.000,- før skjønnsmidler er tildelt. Ulike tiltak vurderes nå i styret og i SU.