Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

Hallvard LundeØkte fellesutgifter fra 1. januar

21.11.2004

Styret har behandlet budsjettet for 2005. Det er estimert et overskudd på rundt 1 mill kr. Fellesutgiftene øker med 3% og TV-avgiften øker med kr 25. A-konto innbetalingen av strøm forblir uendret.