Elektronisk fakturabehandling

19.11.2004

Sameiet går over til elektronisk fakturabehandling. Det innebærer at sameiet kan behandle innkomne regninger raskere og at vi har digital oversikt over alle tidligere fakturaer. Ordningen er gratis gjennom vår forretningsfører.