Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

Fra sameiemøtet 11.11.2004Ingen regulering av baktomta

11.11.2004

Det var en gemyttlig tone under det ekstraordinære sameiemøtet der styret foreslo å regulere baktomta til boligformål. Hovedargumentet var at en regulering ville kunne sikre sameiet mot et mulig økonomisk tap ved en eventuell ekspropriasjon og bidra til at fremtidige lånevilkår kunne bli gunstigere.

På forhånd hadde motstanderne av forslaget mobilisert seg med et rekordstort antall fullmakter. Totalt forelå det 94 godkjente fullmakter. Styrets forslag fikk 67 stemmer mens 91 stemte mot. Dermed blir baktomta ikke regulert til boligformål.