Fellesvaskeriet - hårreisende dyrt?

01.11.2004

Prisen pr vaskepollett i fellesvaskeriet burde settes ned fordi hvis man ikke er til stede hele tiden må man legge på ny pollett. Da blir prisen for å vaske klær hårreisende dyrt, skriver en kar i gjesteboka.

Styret har bevisst utformet vaskemaskinsystemet for å få brukerne til ikke å være langt unna når de vasker. Vi har hatt eksempler på brukere som har satt på maskiner før de går på jobb og ikke tatt ut tøy før utpå ettermiddagen. Dermed blir vaskemaskinene «okkupert» og andre brukere hindret i å vaske.

Styret har ikke tidligere mottatt klager på at tørketromlene er dårlige. I 2002 og i 2004 har vi investert kr 30 000,- i nye vaskemaskiner.