Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

InnedugnadOrdinært renhold og dugnad

28.10.2004

Styret har fått spørsmål om hvorfor ikke vår renholder kan gjøre en del av de oppgavene som finner sted på høst-dugnaden.

Det er engang slik at styret har utarbeidet en stillingsinstruks for renholder. Den omfatter ikke vask av bod-dører, vegger eller tak. I stedet skal renholder konsentrere seg om korridor-gulvene, inngangspartiene, heiser og trapper. Vinduene vaskes en gang i året.

Det er en merkbar kvalitetsnedgang på renholdet i de perioder hvor sameiet kjøper denne tjenesten av eksterne firmaer.

Styret mener at en årlig inne-dugnad bidrar til at sameierne blir mer bevisst sitt ansvar for renhold rundt egen seksjon, det skaper en fellesskapsfølelse og ikke minst - vi sparer penger!