Kjell HuslidHar du skade på din blomsterkasse?

23.09.2004

Som kjent skal OBOS utarbeide tilbudsspesifikasjon på betongrehabilitering bl.a. av blomsterkassene. Da den tekniske tilstand på kassene er ukjent for OBOS, vil firmaet undersøke 3 stk kasser for å finne mer ut om tilstanden av den armerte betong.

Vennligst undersøk om din blomsterkasse har

Firmaet vil velge ut to kasser med synlige skader og en skadefri kasse. Firmaet vil undersøke

Firmaet vil ta med seg spade og presenning og grave opp jorden i området rundt dreneringshullene for å undersøke om betongen er påvirket av frost.

Undersøkelsen vil bli gjort i uke 41 ( 4.-8. oktober).

Alle som mener å ha synlige skader på sin blomsterkasse og som kan gi OBOS adgang til sin terrasse (etter nærmere avtale) i uke 41, anmodes om å melde fra til

Kjell Huslid, styremedlem

22 15 82 25 eller pr

Meldingen bør foreligge snarest og ikke senere enn lørdag 2. oktober.