Innbrudd og vannlekkasje i A-blokka

16.09.2004

Det har vært en god del innbrudd i kjellerbodene under A-blokka. Ytterdøren er ikke skadet, noe som kan tyde på at det er noen med nøkkel som har begått gjerningen. Alle som er berørt må melde fra til sitt forsikringsselskap. Det er også oppdaget en vannlekkasje midt i A-blokka - uten at det har noen sammenheng med innbruddene.