Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

Barnehagestyrer Helle MarstranderHurra - makspris i barnehagen!

14.08.2004

Barnehagen har fått tildelt kr 258.000,- i skjønnsmidler som en direkte følge av barnehageforliket i Stortinget. Det betyr at GTB innfører maksimal foreldrebetaling på kr 2750,- med virkning fra 1. mai 2004. Korrigeringer og tilbakebetaling vil bli foretatt så raskt det er praktisk mulig.