Barnehagestyrer Helle MarstranderHurra - makspris i barnehagen!

14.08.2004

Barnehagen har fått tildelt kr 258.000,- i skjønnsmidler som en direkte følge av barnehageforliket i Stortinget. Det betyr at GTB innfører maksimal foreldrebetaling på kr 2750,- med virkning fra 1. mai 2004. Korrigeringer og tilbakebetaling vil bli foretatt så raskt det er praktisk mulig.