Fra sameiermøte 29.04.2004Temperatur på sameiermøte

30.04.2004

Man kan trygt si at innimellom steg temperaturen et par grader under årets sameiermøte. Det var 72 fremmøtte som i tillegg disponerte 63 fullmakter.

Styrets forslag om å regulere baktomta til boligformål ble vedtatt å behandle i et ekstraordinært sameiermøte til høsten mot 26 stemmer. Forslaget om nye vedtekter for langtidslagring i tilfluktsrommet ble enstemmig vedtatt. Sameiermøtet gav sin tilslutning om å dempe skiltene om lek og opphold i korridorer samt å dekke kostnadene som en sameier har hatt for å klargjøre flere forhold knyttet til regulering av baktomta.