Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

Regulering, ikke salg

27.04.2004

Styret er gjort kjent med at en «aksjonsgruppe» har iverksatt en dør-til-dør aksjon i forbindelse med forslaget til årsmøtet om reguleringen av baktomten. Styret setter pris på engasjement i forkant av et årsmøte, men setter lite pris på at det spres desinformasjon. Med spørsmålet: Er du for eller i mot utbygging av tomten bak? forsøker aksjonsgruppen å samle støtte for sitt syn.

Problemet er at det IKKE er snakk om salg, men REGULERING til boligformål. Salg og regulering er to vidt forskjellige saker. Styrets mål med det fremlagte forslaget er å sikre SGT en størst mulig verdi av tomten bak. Et samlet styre mener at det gjør vi best med å regulere tomten til boligformål. Hvorvidt man faktisk skal selge tomten, bygge ut selv, la den ligge som i dag eller gjøre andre ting med den, MÅ bestemmes av årsmøtet på et senere tidspunkt.

Styret mener det er uheldig at en aksjonsgruppe sprer desinformasjon, men også sår tvil og usikkerhet med spørsmål som «noe ligger bak» og «noen har interesser her». Styret mener en slik oppførsel både er uredelig og uetisk, og kun egnet til å spre mistenksomhet og mistro mot det sittende styret. Saken er egentlig ganske enkel: Gjennom en prosess det siste året har styret, med basis i det mandat styret ble gitt på årsmøtet i 2003, kommet frem til at vi best sikrer våre felles verdier ved å regulere tomten til boligformål. Altså ikke salg, ikke utbygging, men REGULERING for å sikre verdien av fellesarealene bak blokkene.

Still gjerne spørsmål til oss i styret dersom noe er uklart

Styret