PengesedlerIngen makspris foreløpig

22.04.2004

Politikerne har bestemt at alle barnehager skal ha en maksimal foreldrebetaling på kr 2750,- med virkning fra 1. mai.

I møte med bydelen har alle private barnehager i Nordre Aker gitt tilbakemelding på at foreldrebetalingen blir opprettholdt på dagens nivå inntil de er sikret inntektstapet. For GTB dreier det seg om kr 250.000,- for 2004. For høyt innbetalt foreldrebetaling blir tilbakebetalt når kommunen har overført tilskuddspengene.