ForeldremøteNy aldersinndeling i barnehagen

19.04.2004

Fra neste barnehageår er det en meget skjev alderssammensetning: få store barn og mange små. Forslaget om å dele barna inn i faste baser på tvers av alder og samtidig ha mer aldershomogene grupper når barna skal ha ulike aktiviteter, har fått full tilslutning både hos foreldre og ansatte. Ordningen vil bli evaluert. Dersom denne modellen har uønskede konsekvenser, er det mulighet for å gå tilbake til den nåværende strukturen.