Hallvard LundePositivt årsresultat!

29.03.2004

Styret har mottatt det foreløpige årsresultatet. Vi går med et overskudd på ca kr 920.000,-. Det er 400.000,- kroner bedre enn budsjettert. Vedlikeholdsfondet er nå oppe i 6.1 mill kr. Styret vil til sameiemøte i april fremme forslag på å nedbetale eksisterende lån for fondspengene i stedet for å ha pengene på sparekonto med meget lav rente.