PappeskerBetaling for langtidslagring i tilfluktsrommet

04.03.2004

Nå er det rundt 80 sameiere som bruker tilfluktsrommet til langtidslagring av mange ulike saker. Når værforholdene tillater det, vil det bli iverksatt en omfattende rydding og rengjøring av lokalet. Samtidig vil det bli satt ut containere for å få kastet ubrukelige og utdaterte gjenstander. Dette er siste gang sameiet betaler kr 20 000 for containere og fyllingsavgift.

På årsmøtet vil styret fremme forslag om langtidslagring i ett av tilfluktsrommet mot en årlig avgift på kr 1200 pr kvm pr år. Det andre tilfluktsrommet vil fortsatt være gratis disponibelt for lagring av hagemøbler, vinterdekk etc.