Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

Ubudne gjester i trappehusene

01.03.2004

Det er beklagelig at personer som tydelig ikke hører hjemme i SGT, oppholder seg i trappehusene. Sameiestyret ber om å få tilbakemelding dersom noen oppdager hjemløse personer i fellesarealene, slik at nødvendige tiltak kan iverksettes.