Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

Hallvard LundeBerg- og dalbane for strømprisen

11.12.2003

Av Hallvard Lunde

Mange lurer kanskje på hvorfor a-kontobeløpet for strøm på husleiegiroene for første halvår 2004 har økt, når Sameiet har en fastprisavtale?

Årsaken må vi ett år tilbake i tid for å finne. Når husleiegiroene for første halvår 2003 skulle sendes ut, ble strømprisen feilaktig satt opp med 20 prosent. I stedet for å ta kostnadene og bryderiet med å sende ut nye giroer, ble a-kontobeløpet justert ned (med 33,33 prosent) for andre halvår. Dette utjevnet feilen fra første halvår.

Men det er ikke slutt med det

For å justere a-kontobeløpet for strøm tilbake til «normalen», ble beløpet satt opp igjen med 25 prosent. Sjekker du gamle husleiegiroer fra desember 2002, vil du se at a-konto beløpet er det samme som for januar 2004.

Eksempel:

Et lite regnestykke for å illustrere rundturen vi har hatt med a-kontobeløpet for strøm:

Sameiets fastprisavtale løper ut nesten hele 2004. A-kontobeløpet vil derfor tidligst bli endret første halvår 2005. Styret vil i god tid før avtalen utløper forhandle frem nye tilbud både på fast og flytende strøm, og velge det tilbudet vi tror er best for Sameiet.