Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

RøykvarslerHar du byttet batteri i røykvarsleren?

25.11.2003

Lokale eltilsyn, brann- og feiervesen gjennomfører i desember kontroll i 25.000 boliger. Mellom jul og nyttår brenner det tre ganger mer i hus og hjem enn gjennomsnittet for en tilsvarende periode ellers i året.

De fire siste årene har det vært en økning i antall boligbranner i forbindelse med jul og nyttår, og det er nærliggende å se dette i sammenheng med at det i denne tiden er økt aktivitet i hus og hjem – mer matlaging, mer bruk av levende lys, mer bruk av elektrisitet, mer fyring - og også større forbruk av alkohol.

Mer enn halvparten av alle boligbranner har sammenheng med menneskelig atferd og kan unngås med større grad av aktsomhet. Derfor gjennomføres «Aksjon boligbrann», som starter med Røykvarslerdagen 1. desember (med fokus på batteriskifte og testing) og fortsetter med en storstilt, landsomfattende boligkontroll 9., 10. og 11. desember.

Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Les mer