Årets tema 2003

24.11.2003

Dette året har hele barnehagen valgt å fokusere på musikk. Hver avdeling velger selv hva slags område de vil fokusere mest på og hvilken form de vil ta i bruk. Hovedmålet vårt vil være:

Å stimulere og styrke barnas musikalske begrepsutvikling ved å:

Samtidig fortsetter vi å jobbe med utvikling av sosial kompetanse, dvs. evnen til å kunne gå inn i lek og samspill med andre på en positiv måte. For øvrig er barnehagen mye ute og bruker de mulighetene vi har med lavvoen ved tennisbanen, Småland og Akebakken.