TVUPC vs Telenor Avidi

21.11.2003

Bindingstiden for kabelanlegget med Telenor Avidi løper snart ut. Begge leverandørene ble invitert til å presentere sine tilbud på siste styremøte. Styret vil forhandle ytterligere om pris og kanaltilbudet med begge parter. Valg av leverandør vil bli basert på hva styret mener gir den beste totalløsningen for sameiet. Valget vil sannsynligvis være klart før nyttår.