Parkering ved garasjeportenFarlig og forbudt

11.11.2003

Å parkere biler rett innenfor garasjeporten er forbudt.

Årsaken er at det skaper farlige trafikksituasjoner nede i garasjen. Parkerte biler kommer brått på et uoversiktlig sted. Heldigvis har styret ikke mottatt tilbakemeldinger på at skader har inntruffet. Dette er også tatt opp gjennom «Foreldreposten» i barnehagen som er det skriftlige informasjonsorganet til foreldrene.