NøkkelhullAutomatisk døråpner kaputt

28.10.2003

For n'te gang er den automatiske døråpneren bak blokk D/E ødelagt på grunn av maktbruk. Resultatet er at døren står åpen til enhver tid.

Døråpneren ble betalt og installert av bydelen for å lette adgangen for bevegelseshemmede. Nå setter styret døren tilbake i original tilstand inntil bydelen kommer med en løsning som er vedlikeholdsfri.